DESIGNED BY OLWEBDESIGN

Unijna walka z bezrobociem

Drukuj
Kategoria: Unia walczy z bezrobociem
Opublikowano: 22 maj 2012
Super User Odsłony: 7927

 Unia Europejska doskonale zdaje sobie sprawę jak istotnym problemem jest obecnie walka z bezrobociem. W zasadzie od dawna już podejmowane są kroki w kierunku zwiększenia zatrudnienia. W roku 1997 ogłoszono powstanie Europejskiej Strategii Zatrudnienia, która złożona jest z kilku części: wytycznych odnośnie zatrudnienia, programów reform krajowych, sprawozdań związanych z zatrudnieniem a także zleceń związanych z konkretnymi krajami.

W roku 2002, czyli pięć lat po ogłoszeniu Europejskiej Strategii Zatrudnienia przeprowadzono analizę jej postępowania. Okazało się, iż kroki, które zostały wówczas podjęte, wpłynęły korzystnie na trudną sytuację na rynku pracy. Powołano Europejską Grupę Specjalną Specjalną ds. Zatrudnienia, która zajęła się głównie analizą i tworzeniem propozycji reform, które mogłyby jeszcze bardziej polepszyć sytuację związaną z problemem zatrudnienia. Podjęte wówczas prace zostały zakończone sprawozdaniem pt.: ,,Praca,praca,praca – tworzenie nowych miejsc pracy w Europie”. Opisano tam główne wyzwania i priorytety związane ze zwiększeniem zatrudnienia w Europie, również związane z migracją zarobkową. W sprawozdaniu szczególnie podkreślono duże doświadczenie odnośnie reform zatrudnienia na terenie Unii Europejskiej oraz możliwość wzajemnej nauki państw członkowskich.

Wyniki badań donoszą, iż przez dziesięć lat funkcjonowania Europejskiej Strategii Zatrudnienia, sytuacja na rynku pracy znacznie się poprawiła. Wzrosła liczba osób zatrudnionych, również starszych pracowników i kobiet. Zmniejszył się odsetek osób bezrobotnych, niemal o jedną trzecią. Sukces ten w dużej mierze jest zasługą działań Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Obecnie państwa członkowskie potrafią coraz lepiej realizować politykę w sprawie zatrudnienia. Zatem są duże szanse, iż na rynku zacznie się pojawiać coraz więcej ciekawszych miejsc pracy dla Europejczyków. Jeżeli uda się osiągnąć wytyczone cele unijne, wskaźnik zatrudnienia dla pracowników ogółem, może osiągnąć wynik nawet 70 %.  

Co jest główną przyczyną bezrobocia, można by dyskutować, na pewno jednym z elementów jest alkoholizm. Dlatego należy wysłuchać każdego, kto ma wiedzę jak leczyć alkoholizm. Przyniesie nam to wymierne korzyści dla gospodarki i dodatkowe miejsca pracy. Dlatego warto jest też czytać blog lekarza psychiatry, to trochę inne spojrzenie na temat naszych spostrzeżeń, jak są widziane z punktu widzenia biologicznego. Okazuje się, że niektórzy ludzie biologicznie nie dają rady zdobyć i utrzymać pracy. Ok. 15% to osoby z upośledzeniem umysłowym, do 20% uzależnione, bezrobocie istnieje w najbogatszych krajach i zawsze będzie istniało.

Copyright © 2020 Konferencja Partnerstwa Wschodniego. Opieka nad stroną SEOmir.