DESIGNED BY OLWEBDESIGN

Problematyka Mobilności UE

Drukuj
Kategoria: Joomla!
Opublikowano: 01 styczeń 2011
Joomla! Odsłony: 2848

 

Dnia 6-7 Lipca Komisja Europejska oraz polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej zorganizowali w Warszawie konferencję poświęconą problematyce mobilności między Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego. W debatach brał udział między innymi Profesor Barbara Kudrycka oraz podsekretarz stanu, prof. Zbigniew Marciniak.

W ramach partnerstwa Wschodniego wydarzenie to poświęcono mobilności studentów, nauczycieli, naukowców, młodzieży oraz podmiotów sektora sportowego i kulturalnego. W konferencji brało udział 300 przedstawicieli ministerstw uczelni, ośrodków badawczych, narodowych agencji programów UE oraz  młodzież, studenci, stowarzyszenia nauczycieli, fundacje, stowarzyszenia i instytucje kulturalne oraz sportowe.

Konferencja ta była forum wymiany poglądów na temat istniejącego funkcjonowania mobilności oraz inicjatyw poprawy mobilności.

Konferencję organizowali:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza oraz Biurem Kultury m. st. Warszawy.

Poważnym problemem społecznym w Europie wschodniej jest uzależnienie od alkoholu. Problem zależności stanowi ważny % narodowego PKB krajów Europy wschodniej dlatego leczenie uzależnień jest naszym priorytetem. Wszystkie kraje Partnerstwa wschodniego deklarują szeroką pomoc w jego rozwiązaniu. Ta patologia społeczna wciąż wywołuje w krajach regionu poważne straty ludzkie. Dyskusja jak wspólnie radzić sobie z tą chorobą trwa. Proponujemy zapoznać się z polskimi rozwiązaniami oferowanymi przez NZOZ Medox medox.org.pl. W krajach partnerstwa wschodniego, szczególnie tych wysokorozwiniętych obecnie wśród zależności zaczyna dominować lekozależność. Więcej informacji znajdziecie Państwo w serwisie leczenie lekomanii, należącym do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

 

Zdjęcia z konferencji:

Zdjęcia pochodzą z: http://www.prawo.uwb.edu.pl

 

Na pamiątkę tego wydarzenia została stworzona całkowicie nieoficjalna strona internetowa na której jest poruszany ciągle istniejący problem mobilności, kulturalnej, edukacyjnej..

 

Copyright © 2020 Konferencja Partnerstwa Wschodniego. Opieka nad stroną SEOmir.