DESIGNED BY OLWEBDESIGN

Partnerstwo Wschodnie

Drukuj
Odsłony: 42757

Partnerstwo wschodnie jest pierwszą inicjatywą unijną, skierowaną do państw Europy Wschodniej: Azerbejdżanu, Armenii, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Gruzji. Program został opracowany przy współpracy polsko – szwedzkiej w 2008 roku. 

Natomiast oficjalnie inicjatywa Partnerstwa Wschodniego została uruchomiona 7 maja 2009 roku w Pradze. Rolą inicjatywy jest integracja państw Europy Wschodniej z krajami Unii Europejskiej. Jeżeli wszystkie postanowienia Partnerstwa Wschodniego zostaną wypełnione, jest duża szansa na rzeczywiste zbliżenie państw Europy Wschodniej z krajami Unii, a w przyszłości nawet może ułatwić pełną integrację. Główne zasady, na których opiera się Partnerstwo Wschodnie to: współwłasność, zróżnicowanie i warunkowość. Opierając się na unijnych wartościach, rozwijane są takie dziedziny jak: prawa człowieka, zrównoważony rozwój, gospodarka rynkowa i wiele, wiele innych. Duży nacisk kładziony jest na umacnianie stosunków międzyludzkich a także pogłębiania współpracy zarówno naukowej jak i kulturowej. Do głównych celów Partnerstwa Wschodniego należy również doprowadzenie do politycznego stowarzyszenia, liberalizacja reżimu wizowego oraz stworzenie kompleksowych stref wolnego handlu państw partnerskich z Unią Europejską.

Warto zwrócić uwagę, iż Partnerstwo wschodnie było jednym z priorytetów przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej. Polscy przedstawiciele konsekwentnie dążyli do wzmocnienia wschodniego wymiaru politycznego, poprzez dołączenie państw Partnerstwa Wschodniego do współpracy programów unijnych. W latach 2010 – 2013 na współpracę Partnerstwa Wschodniego z Unią Europejską alokowano środki w wysokości 1,9 mld euro pochodzące z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Partnerstwo wschodnie jest realizowane w dwóch wymiarach: współpracy wielostronnej oraz współpracy dwustronnej. Współpraca wielostronna jest rozwijana na podstawie stałych struktur czyli tzw platformy tematyczne, ds. integracji gospodarczej, dobrego zarządzania, demokracji, bezpieczeństwa energetycznego czy kontaktów międzyludzkich. Ponadto w ramach działań wielostronnych został uruchomiony Program Zintegrowanego Zarządzania Granicami, Inicjatywa dotycząca ochrony cywilnej i zapobiegająca katastrofom, Inicjatywa wsparcia małej i średniej przedsiębiorczości, a także Inicjatywa dotycząca wymiany informacji dot. ochrony środowiska Environmental Governance czy Inicjatywa dotycząca regionalnych rynków energetycznych oraz efektywności energetycznych. Całościowy koszt inicjatyw z pewnością przekroczy 150 mln euro.

W wymiarze dwustronnym Partnerstwa Wschodniego prowadzone są działania dążące do zawarcia umów stowarzyszeniowych oraz ustanowienia pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu. Podejmowane są również kroki zmierzające do liberalizacji reżimu wizowego, zmierzające do całkowitego zniesienia wiz.

Praktyczne wsparcie dla Partnerstwa Wschodniego stanowią Kompleksowe Programy Rozwoju Instytucjonalnego. 

Popieramy wkład Unii Europejskiej w leczenie alkoholizmu, jesteśmy za tym aby usługi typu detoks alkoholowy w Warszawie były dostępne dla wszystkich. Sporo się słyszy, że problemem medycznym w XXI wieku będą zaburzenia psychiczne. A tymczasem umówienie wizyty u lekarza psychiatry w Warszawie jest dużym problemem. Czas oczekiwania na wizyty u specjalistów w krajach Europy wschodniej jest długi, wykształciliśmy zdecydowanie za mało lekarzy specjalistów.

Copyright © 2020 Konferencja Partnerstwa Wschodniego. Opieka nad stroną SEOmir.