DESIGNED BY OLWEBDESIGN

Wymiany Międzykulturowe

Drukuj
Kategoria: Wymiany międzykulturowe
Opublikowano: 01 styczeń 2011
Mobility Odsłony: 3544

 CO SŁUŻY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ? 


Podstawą uczenia międzykulturowego jest przede wszystkim budowanie zaufania i szacunek do drugiego człowieka. 

 

To warunek konieczny, pozwalający na swobodną wymianę poglądów, odczuć czy przekonań a także w dużym stopniu ułatwiający wzajemne zrozumienie czy dający poczucie akceptacji w grupie. 

W edukacji międzykulturowej punktem wyjścia powinna być przede wszystkim wiedza z zakresu własnej kultury. Musimy pamiętać swoją przeszłość, korzenie, historię aby wymieniać się wiedzą i doświadczeniami z przedstawicielami innych kultur. Chcąc zrozumieć nawyki czy upodobania innych, w pierwszej kolejności powinnyśmy poznać samych siebie. Edukacja międzykulturowa bardzo często daje możliwość poznania przede wszystkim swojej osoby. Podczas wymian międzykulturowych młodzież obserwując innych, w dużym stopniu poszerza wiedzę na temat własnych tradycji i własnej kulturze. W relacjach międzykulturowych niezwykle ważne jest abyśmy zarówno siebie jak i drugiego człowieka traktowali jako różne osoby, jednak pamiętali, że właśnie te różnice przybliżają nas do uświadomienia sobie kim jesteśmy i jacy jesteśmy. Dla wielu młodych osób proces edukacji międzykulturowej stanowi nie lada wyzwanie bowiem dotyczy głęboko zakorzenionych w podświadomości przekonań na temat dobra i zła, miłości i nienawiści, porządkowania zarówno świata jak i własnego życia.

 

Zatem istnieje kilka faz edukacji międzykulturowej. Na pierwszym miejscu poznajemy własną kulturę i akceptujemy siebie. Następnie zdajemy sobie sprawę z odmienności innych kultur bez ich oceniania. Kolejnym krokiem jest pogłębianie własnej świadomości oraz wiedzy na temat własnej kultury oraz poszerzanie horyzontów pozwalających identyfikować inne kultury. Pogłębiamy zrozumienie dla innych oraz obalamy negatywne stereotypy. Następnym krokiem jest poszerzenie własnych kompetencji kulturowych a także zdolności do elastycznego reagowania na zasady obowiązujące w innych kulturach. A przede wszystkim utrzymujemy pozytywne relacje w obrębie własnej i w stosunku do innych kultur, mając świadomość o różnych standardach obowiązujących w odmiennych kulturach.

 

Tożsamość każdego człowieka jest interpretowana nie tylko przez to jak postrzegamy siebie ale przede wszystkim jak inni postrzegają nas. W celu łatwiejszego zrozumienia rzeczywistości często używamy kategoryzacji, przyporządkowując pewne doświadczenia do grup na podstawie określonych cech. W ten sposób powstają nasze wyobrażenia, które nie zawsze muszą być zgodne z prawdą. Podczas spotkania nowych osób, ludzki organizm używa podobnych narzędzi, przyporządkowując dane osoby do grup na podstawie określonych cech. Mechanizm ten nosi nazwę upraszczania i jest identyfikowany ze stereotypami czy uprzedzeniami, które nabywamy w bardzo wczesnym okresie naszego dzieciństwa, poprzez wpływ rodziny, znajomych czy mediów. Niestety nawyki te, często głęboko zakorzenione, nieświadomie wywierają negatywny wpływ na nasze życie codzienne. Edukacja międzykulturowa usiłuje pokazać różnorodność innych kultur w takim świetle, w jakim rzeczywiście istnieją.

Nasza kultura nierozerwalnie wiąże się e spożyciem alkoholu. To z kolei prowadzi do alkoholizmu. Pytanie czy esperal w Warszawie to najlepsze rozwiązanie, czy też może sięgniemy po nowe rozwiązania medycyny. Obecnie znamy już skuteczne leki na alkoholizm, bezpieczne i bardzo dobrze tolerowane przez pacjentów. Warto po nie sięgać gdy rozwiązujemy problemu pacjentów z chorobą alkoholową. Musimy zwrócić również uwagę na stale wysoki wskaźnik liczby samobójstw w krajach partnerstwa wschodniego. Do ich przyczyn zaliczamy między innymi depresje: endogenne, reaktywne, towarzyszące innym chorobom i zlej sytuacji socjalnej. Warto poznać polskie standardy leczenia depresji, w naszym Kraju powstają specjalistyczne niepubliczne zakłady lecznicze zajmujące się terapią zaburzeń depresyjnych.

 


Copyright © 2020 Konferencja Partnerstwa Wschodniego. Opieka nad stroną SEOmir.